Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri Yazım Kuralları

Kongreye gönderilecek tüm bildiriler "Genişletilmiş Özet" biçiminde ve aşağıda belirtilen "Bildiri Şablonu" formatına uygun olarak sisteme yüklenmelidir.

Bildiri şablonuna uygun olarak hazırlanan bildirilerin, “Bildiri Gönderimi” başlığı altında yer alan sistem üzerinden 15 Nisan 2024 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİ ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ

  1. Bildiri metinleri başlık, kısa özet, giriş, kavramsal çerçeve, araştırma yöntemi, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısımlarından oluşmalıdır.
  2. Kısa özet Türkçe yazılmalı, en fazla 150 kelimeden oluşmalı, 9 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak ayarlanmalı ve satır başı girintisi verilmemelidir.
  3. Bildiriler, 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Sayfa düzeni; Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.
  4. Başlıklar: Bildiri başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 14 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Birinci düzey başlıklar, büyük harfle, sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar ise, yine sola dayalı ve koyu yazılmalıdır; yalnızca sözcük baş harfleri büyük olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar paragraf başı kadar içerden olmalı, yalnızca ilk sözcüğün baş harfi büyük yazılmalı ve tüm başlığın koyu olmasına özen gösterilmelidir. Üçüncü düzey başlıktan sonra bir alt satıra geçilmeyip, iki nokta üst üste (:) konduktan sonra metne devam edilmelidir. Başlıkların hiçbirinde, numara, italik ve alt çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır.
  5. Genişletilmiş özet, kaynakça hariç 2000 – 3000 kelime uzunluğunda olmalıdır.
  6.  Tablo ve şekiller: Tablo ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir. Tablolar ayrı, şekiller ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar numara sırasına göre verilmelidir (Tablo 1: tablonun adı ve Şekil 1: şekilin adı gibi). Tablo ve şekillere ait dipnotlar, ilk olarak istatistiksel anlamlılık düzeyleri (p<0.05 için *, p<0.01 için ** ve p<0.001 için ***), ikinci olarak (varsa) tablo içindeki açıklamalar ve tanımlar (üst-küçük (a, b, c) biçiminde) olmalıdır. En son olarak tablonun veya şeklin altında alındığı kaynak belirtilmelidir.
  7.  Bildirilerde metin içi atıf gösterimi ve kaynakça APA 7 kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
  8. Bildiri yazar/yazar bilgileri unvan, ad-soyad, varsa kurum adı ve eposta şeklinde olmalıdır. 

Kılavuzu incelemek için TIKLAYINIZ