Danışma Kurulu

UNVANI ADI SOYADI KURUM
Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. İnci ERDEM ARTAN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir VAROĞLU Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma KÜSKÜ AKDOĞAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay İlhan NAS Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Nazlı WASTİ PAMUKSUZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT İstanbul Nişantaşı Üniversitesi