Bildiri Değerlendirme Süreci

  • Sisteme yüklenen bildirilerin Genişletilmiş Özet biçiminde olması ve Genişletilmiş Özet Yazım Kurallarına uygun olması gerekir. Buna uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmaz. 
  • Genişletilmiş Özet formatında olan bildiriler, ilgili alan koordinatörleri tarafından gözden geçirilerek Kongre Hakem Havuzunda yer alan, konuyla ilgili en az 2 hakeme gönderilir.
  • Hakemler, kendilerine gelen bildirileri, yazar ve kurum isimlerini görmeksizin kongre web sayfasında ilan edilen Değerlendirme Ölçütlerine göre puanlandırarak değerlendirirler. Hakemler, gerektiğinde kısa bir değerlendirme raporu da yazarlar.
  • Hakemlerden gelen geribildirimler doğrultusunda, alan koordinatörleri bildirileri toplam değerlendirme puanlarına göre sıralarlar.
  • Alan koordinatörleri, değerlendirme skorlarına göre oluşan sıralamayı ve hakem raporlarını dikkate alarak bildirilerin her biri için kabul ya da ret kararı verirler.
  • Bildirilerle ilgili kabul ya da ret kararları Danışma Kurulu’nun onayına sunulur.
  • Danışma Kurulu’nun onayı sonrası nihai karar internet sayfası üzerinden yazarlara duyurulur.