Alanlar ve Alan Koordinatörleri

ALANLAR KOORDİNATÖRLER KURUM
Örgütsel Davranış Doç. Dr. Mehmet Ozan CİNEL
Prof. Dr. Sebahattin YILDIZ
Prof. Dr. Olcay Bige AŞKUN
Prof. Dr. Tülay İLHAN NAS
Giresun Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Örgüt Kuramı Doç. Dr. Esra Gökçen KAYGISIZ
Doç. Dr. Serkan DİRLİK
Prof. Dr. Nazlı WASTİ
Giresun Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Stratejik Yönetim Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF
Prof. Dr. Oben ÜRÜ
Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Giresun Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Prof. Dr. Vala Lale TÜZÜNER
Prof. Dr. Uğur YOZGAT
Giresun Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İşletme Tarihi Doç. Dr. İhsan CORA
Prof. Dr. Yener PAZARCIK
Prof. Dr. Mahmut PAKSOY
Giresun Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi