Düzenleme Kurulu

UNVANI ADI SOYADI KURUM
Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ  (Kongre Dönem Başkanı) Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Gökçen KAYGISIZ (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı) Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇAKIROĞLU (Kongre Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı) Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen Reyhan WOLFF Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay İlhan NAS Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur YOZGAT İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Doç. Dr. İhsan CORA Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Ozan CİNEL Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Engin Bağış ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ERDEM Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Harun DUMLU Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEYRANLIOĞLU Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan SİPAHİ Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Arzu KURŞUN Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilayla BAYYURT Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halit Levent ORMAN Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Berat HARMAN Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. Fecra AKÇA Giresun Üniversitesi
Arş. Gör. M.Malkoç YAŞAR Giresun Üniversitesi